PSO – Hoà trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh kính mừng Đức bồ tát đản sanh, tối ngày 14-4 năm Nhâm Dần, Phật lịch 2566, dương lịch 2022, tại Lễ đài trung tâm của Ban Trị Sự GHPGVN thị xã Lagi- Chùa Pháp Hội, Đại Đức Thích Giác Hạnh, Trưởng Ban Hoằng Pháp Ban Trị sự GHPGVN Thị xã Lagi đã thuyết giảng về Ý nghĩa Phật đản đến với Phật tử, Thiện hữu tri thức về tham dự.
Sau câu Niệm phật cầu gia hộ, Đại đức đã thay lời Hoà Thượng cùng Chư tôn Đức tăng tán dương công đức của Phật tử đã về dự lễ, nghe pháp.

Nội dung giảng pháp của Đại đức Giảng sư xoay quanh vấn đề: Ôn lại lịch sử cuộc đời đức Phật từ đản sanh đến thành đạo, hạnh nguyện độ sanh của Ngài, giải thích các danh từ đản sanh, thị hiện, giáng sinh, Ý nghĩa giấc mơ về Voi trắng sáu ngà, của Thánh mẫu, ý nghĩa của bảy đoá sen đỡ 7 bước chân đầu tiên thị hiện nơi cõi Ta bà của Ngài, ý nghĩa hai dòng nước nóng lạnh tắm cho Bồ tát…..
Sau đó Đại đức còn giải nghĩa về Phật pháp thông qua cuộc đời, xây dựng niềm tin vững chắc nơi Phật tử về Phật, Pháp, Tăng. Giải thích ý nghĩa các biểu tượng: hoa sen, sắc màu trên lá cờ phật giáo.
Đai Đức còn vận động treo cờ, băng rôn,… trong những mùa phật đản tới.

Sau thời thuyết giảng của Đại Đức Thích Giác Hạnh là tiết mục văn nghệ do đoàn ca sĩ, nghệ sĩ của nhà hát Trần Hữu Trang hát cúng dường ngày Bồ tát đản sanh.

Liên Duyên