GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BAN TRỊ SỰ
—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Cần Thơ, ngày 08 tháng 9 năm 2021

CÁO PHÓ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ;

– Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ;

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ô Môn;

– Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
DHAMMAPANNA LÝ SÂN

– Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp.Cần Thơ;

– Hội trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước Tp.Cần Thơ;

– Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.Cần Thơ;

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ô Môn;

– Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn;

– Trụ trì chùa Sanvor Pôthi Nhen, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ.

Huy chương vì Sự nghiệp phát triển dân tộc, Huy chương vì Sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bằng khen của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.Cần Thơ, Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều bằng khen cao quý khác.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 9 năm 2021 (nhằm ngày mùng 01 tháng 8 năm Tân Sửu) tại chùa Sanvor Pôthi Nhen, khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ.

* Trụ thế             : 73 năm

* Hạ lạp               : 52 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 09 giờ 00, ngày 08/9/2021 (nhằm ngày mùng 02 tháng 8 năm Tân Sửu).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Sanvor Pôthi Nhen.

– Lễ nhập bảo tháp chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 09/9/2021 (nhằm ngày mùng 3 tháng 8 năm Tân Sửu) trong khuôn viên chùa Sanvor Pôthi Nhen, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp.Cần Thơ.

Vì đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19 nên tang lễ Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch chỉ được trang nghiêm cử hành nội bộ.

Nay Cáo Phó,

TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.CẦN THƠ
HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TP.CẦN THƠ
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

 

 

Hòa thượng Đào Như