PSO – Nhằm giúp các đối tượng thiền sinh có mong muốn học và thực hành kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chú tâm liên tục, Gosinga đã tổ chức Khoá thiền Tứ Niệm trực tiếp 9 ngày từ ngày 2/04 đến 10/04/2022 tại Thiền viện Lâm Tuyền.

Khóa thiền sẽ trang bị cho người học phương pháp quan sát sự thật, thực hành chánh niệm – tỉnh giác để thay đổi lộ trình tâm, từ đó hình thành lối sống thích nghi với mọi hoàn cảnh; góp phần nâng cao năng suất lao động và học tập hiệu quả, cải thiện chất lượng đời sống nội tâm với sự tích cực, hoan hỷ, thoải mái nhờ thực hành được kỹ năng chú tâm liên tục.

Tại đây các thiền sinh sẽ được học: Phương pháp để chấm dứt được 90 đến 95 % nỗi khổ nơi tâm kỹ năng sống thích nghi để hòa hợp với mọi hoàn cảnh kỹ năng chú tâm liên tục để nâng cao hiệu suất công việc, học tập cách sống an lạc, hạnh phúc từ bên trong. Khi học và thực hành đúng theo hướng dẫn, thiền sinh sẽ sống với một lối sống mới, lối sống bình an từ trong nội tâm. Quý vị sẽ có hiểu biết đúng về mục đích cuộc sống, về sự thật thực tại, về sự thật hạnh phúc và khổ đau và về lộ trình tâm đang xảy ra nơi mỗi người. Đây là phương pháp đơn giản và có lộ trình rõ ràng mà bất cứ ai đều có thể dễ dàng thực hành theo.

Dịp này Gosinga cũng tổ chức Khoá thiền Tứ Niệm Xứ Online kết hợp Offline 9 ngày tại Thiền viện Lâm Tuyền – Đồng Nai từ ngày 02/04 đến 10/04/2022 cho mọi đối tượng thiền sinh có mong muốn học. Khóa thiền sẽ trang bị cho người học phương pháp quan sát sự thật, thực hành chánh niệm – tỉnh giác để thay đổi lộ trình tâm, từ đó hình thành lối sống thích nghi với mọi hoàn cảnh; góp phần nâng cao năng suất lao động và học tập hiệu quả, cải thiện chất lượng đời sống nội tâm với sự tích cực, hoan hỷ, thoải mái nhờ thực hành được kỹ năng chú tâm liên tục. Thiền sinh sẽ được học dưới sự hướng dẫn của Giảng sư : Thiền Sư Nguyên Tuệ và Sư Tịnh Kiến.

Ban TTTT huyện Cẩm Mỹ