PSO – Sáng ngày 29/5 (nhằm 29/4 năm Nhâm Dần), chư Tôn Hòa thượng chứng minh Ban Trị sự tỉnh Hậu Giang, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố đã vân tập về hạ trường chùa Vĩnh Hiệp (phường Ngã Bãy, TP. Ngã Bãy, tỉnh Hậu Giang) dự kỳ đầu Bố-tát, tụng giới mùa An cư kiết hạ PL.2566.

Buổi lễ Bố tát diễn ra dưới sự chứng minh của HT. Thích Giác Giàu, HT. Thích Thiện Huệ – Đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh.

Tại Đại hùng Bảo điện TT. Thích Phước Thành – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã niêm hương bạch Phật và tiến hành lễ Bố tát theo nghi thức thiền môn.

Sau khi đảnh lễ chư Tổ sư qua các thời đại ở Tổ đường, chư Tôn đức đã trang nghiêm theo hạ lạp trước chánh điện, lễ Phật, sám hối và tụng giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Bố-tát là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn, nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của Tăng, là dịp định kỳ để chư Tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ, cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia, theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh, giữ gìn sinh mệnh của Tăng đoàn.

Được biết, trong 3 tháng mùa An cư kiết hạ PL.2566 chư Tăng Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang và Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố cùng toàn thể chư Tăng trong tỉnh sẽ vân tập về hạ trường chùa Vĩnh Hiệp thực hiện lễ Bố-tát vào 2, ngày 14 và 29 hàng tháng đến khi mãn hạ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phương Đại