PSO – Sáng ngày mùng 2 tháng Giêng (23/1/2023), Hòa thượng Chủ tịch đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức chư Tôn túc tiền bối hữu công đã viên tịch.

Hòa thượng Chủ tịch dâng hương tưởng niệm, tri ân chư tiền bối hữu công

Trong khí không đầu xuân, Hòa thượng Chủ tịch đã đến chùa Hải Tuệ (quận 3, TP. HCM) dâng hương, đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ, Thành viên HĐCM, Bổn sư của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đương nhiệm.

Tại phương trượng từng là nơi lưu trú và an tịnh của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Từ và Tổ đường nơi tôn thờ di ảnh của Ngài, Hòa thượng Chủ tịch đã thành kính dâng nén tâm hương để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng ân sư, Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm đã dành cả cuộc đời cho Đạo pháp và Dân tộc. Đặc biệt Ngài đã nhọc công giáo dưỡng nên những vị Tăng tài đang cống hiến tâm lực cho GHPGVN.

Tại Văn phòng 2 Trung ương – Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM) Hòa thượng Chủ tịch đã quang lâm tổ đường, dâng hương cúng dường chư vị lịch đại Tổ sư, bày tỏ bằng tấm lòng tôn kính và biết ơn những bậc tiền bối hữu công đối với Giáo hội và Đạo pháp đã cống hiến sức lực và trí tuệ để xây dựng Thiền thiện Quảng Đức, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN trang nghiêm ổn định phát triển trong lòng dân tộc.

Sáng cùng ngày, Đức Hòa thượng Chủ tịch cũng đã đến thắp hương lễ Phật tại chánh điện chùa Quốc Ân Khải Tường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lâm Huy