Khánh Hòa: Đại Giới đàn Trí Nghiêm – 2022, Giới tử Tỳ kheo tác pháp cung thỉnh Dẫn Thỉnh sư

7

PSO – Sáng ngày 4/10 tại Văn phòng chùa Long Sơn (Nha Trang, Khánh Hòa), đại diện chư Giới tử Tỳ kheo đã đảnh lễ tác pháp cung thỉnh Tứ vị Dẫn Thỉnh sư. Mục đích của việc này là để hướng dẫn giới tử về nghi lễ trong lúc thọ giới, hành nghi sám pháp trong Đại Giới đàn.

Sau lễ tác pháp cung thỉnh Dẫn Thỉnh sư, chư Tôn đức Ban Nghi lễ niêm hương bạch Phật, Khai chung bảng, Khai kinh và cúng ngọ.

Theo chương trình vào lúc 14 giờ, chư giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni học nghi thức tấn đàn. 15 giờ, Hội đồng Thập sư họp nhị bộ. 18 giờ chư giới tử tập trung về chùa Long Sơn để nghe Đức Hoà thượng Thích Minh Thông – Yết Ma A Xà Lê – khai đạo giới tử.

Ngày mai, 5 tháng 10 lễ Khai mạc Đại Giới đàn sẽ diễn ra tại chùa Long Sơn vào lúc 8 giờ sáng. Kính mời chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử về chùa tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TTTT PG Khánh Hoà