Như đã đưa tin, Sáng ngày 06/06/2022 nhằm ngày 08/05/Nhâm Dần, tại chùa Linh Sơn, TP. Đô Vinh, TP. PR – TC, Ninh Thuận – diễn ra ngày thứ 1 tang lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thượng Đồng hạ Tâm, Thành viên HĐCM GHPGVN.
Khi hay tin cố Trưởng lão viên tịch, các cấp chính quyền sở tại, tôn giáo bạn, thường trực Ban Trị Sự Tỉnh, Phật giáo các huyện thị thành trong và ngoài tỉnh, cùng cá nhân, tập thế Tăng Ni, Phật tử khắp nơi về viếng và cầu nguyện giác linh Trưởng lão cao đăng Phật quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được, Ban sẽ cập nhật tin tức và hình ảnh tang lễ cố Trưởng lão, các ngày tiếp theo một cách kịp thời đến quý đọc giả.