PSO – Sáng ngày 13/01/2023, đoàn BTS GHPGVN quận Phú Nhuận do TT. Thích Minh Nhựt, Trưởng ban BTS GHPGVN quận Phú Nhuận làm trưởng đoàn cùng với chư Tôn đức Thường trực BTS đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử PG quận Phú Nhuận đến chùa Pháp Hoa, Tổ đình Phổ Quang, chùa Giác Uyển, chùa Giác Tâm và chùa Pháp Hội.

Chuyến đi trong chương trình xuân Quý Mão để vấn an, chúc Tết đến chư Tôn đức Trưởng lão giáo phẩm có trú xứ trên địa phận quận Phú Nhuận nhằm bày tỏ tấm lòng tôn kính và tri ân các bậc kỳ túc trưởng lão đã có những đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo quận nhà.

Tại các trú xứ, thay mặt đoàn BTS, Tăng Ni trụ trì, Phật tử tiêu biểu tại các tự viện trên địa bàn Phật giáo quận Phú Nhuận, Thượng tọa Thích Minh Nhựt đã cung kính dâng lời khánh tuế, vấn an sức khỏe, chúc nguyện cát tường và dâng vật phẩm cúng dường đến các bậc Trưởng lão giáo phẩm.

Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM, Chứng minh BTS GHPVN quận Phú Nhuận ban đạo từ cho tứ chúng trong đoàn

Ban đạo từ cho tứ chúng trong đoàn, Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM, Chứng minh BTS GHPVN quận Phú Nhuận: Mùa xuân Quý Mão gần kề, cả nước đang hướng về một mùa xuân mới, Tăng Ni, Phật tử cũng hòa mình vào không khí hoan hỷ chào đón mùa xuân Di Lặc của người con Phật, nhân đây nhắc nhở Tăng Ni kế thừa trọng trách của Giáo hội, luôn giữ tinh thần khéo léo hòa nhập nhưng không hòa tan, tiếp tục gìn giữ và phát huy sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh để mạng mạch Phật pháp được truyền lưu lâu dài tại thế gian.

Tại Tổ đình Phổ Quang, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận cũng có đôi lời nhắc nhỡ: Trên tinh thần kế thừa các bậc tiền bối đi trước, thế hệ Tăng Ni trẻ tiếp nối trong ngôi nhà BTS PG quận Phú Nhuận cần nêu cao kỷ cương, phát huy trí tuệ tập thể, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp của người con Phật, đưa Phật giáo quận nhà ngày thêm phát triển.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận có đôi lời nhắc nhỡ

Nơi trú xứ chùa Giác Uyển, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận, trong niềm hoan hỷ, trước tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận Phú Nhuận, Hòa thượng đã có đôi lời sách tấn, chúc nguyện đến Tăng Ni, Phật tử trong đoàn hưởng một mùa xuân Quý Mão vạn an, thắm tình đạo vị trong tinh thần hoan hỷ, năng dung của Đức Phật Di Lặc.

Hòa thượng Thích Huệ Minh, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN quận Phú Nhuận có đôi lời sách tấn

Tại các trú xứ Giác Tâm, Tu viện Pháp Hội, quý Ni trưởng viện chủ đã vô cùng xúc động trước tấm lòng của chư Tôn đức Thường trực BTS, quý Tăng Ni, Phật tử các tự viện Phú Nhuận, mỗi năm Tết đến xuân về đều nhớ nghĩ đến các trú xứ Ni chúng con mà thân hành vấn an, chúc Tết, dâng tặng phẩm vật cúng dường. Quý Ni Trưởng đã gửi lời tri ân và chúc nguyện đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

trú xứ Giác Tâm

Tu viện Pháp Hội

Kết thúc chương trình mừng xuân Quý Mão, Thượng tọa Thích Minh Nhựt gửi lời niệm ân đến quý Tăng Ni, Phật tử đã sắp xếp thời gian tham gia chương trình để Phật sự hôm nay được thành tựu viên mãn. Thượng tọa cũng gửi lời chúc nguyện đến đoàn đón xuân Quý Mão cát tường vạn an.

Ban TTTT quận Phú Nhuận