TP.HCM: Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thông Niệm khai kiến chùa Đa Bảo viên tịch

0

CÁO PHÓ
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THÔNG NIỆM
KHAI KIẾN CHÙA ĐA BẢO, Q.11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Môn phái Tổ đình Phước Sơn-Triều Tôn Phú Yên và môn đồ pháp quyến Chùa Đa Bảo thành kính báo tin:

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THÔNG NIỆM
Pháp danh: ĐỒNG PHÁT
Pháp hiệu: VIÊN ĐẠT

Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã viên tịch vào lúc 01h16’ ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 16/10/2022) tại phương trượng Chùa Đa Bảo, 51/6 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ thế: 87 xuân thu, 56 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cung kính cử hành vào lúc: 17h00 ngày 21/9/Nhâm dần (nhằm ngày 16/10/2022). Kim quan được tôn trí tại Chùa Đa Bảo.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 7h00 ngày 22/9/Nhâm Dần (nhằm ngày 17/10/2022) tại Chùa Đa Bảo.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7h00 và phụng tống kim quan thăng thượng giá về nhập bảo tháp tại Tổ đình Linh Sơn – Phú Yên vào lúc 8h00 ngày 24/9/ Nhâm Dần (19/10/2022). Kính cáo phó!

BAN TỔ CHỨC VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN

Trưởng lão Hoà thượng Thích Đồng Tiến