PSO – Theo truyền thống hàng năm, sáng ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023, cựu Tăng Ni sinh khóa I và khóa II trường Cao – Trung Phật học TP.HCM đã đến chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) vấn an và khánh tuế Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Để bày tỏ tấm lòng tri ân, cựu Tăng Ni sinh trường Cao – Trung Phật học TP.HCM cung đối trước Đức Hòa thượng Chủ tịch bày tỏ, Ngài là một vị thầy khả kính và đã từng có công ơn quý báo, dạy dỗ nhiều thế hệ Tăng Ni từ khi Trường Trung cấp Phật học được thành lập.

Nhân ngày mùng 3 Tết thầy, toàn thể Tăng Ni sinh thành kính tri ân và khánh tuế lên Đức Hòa thượng Chủ tịch, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Hoà thượng Ân sư được pháp thể khinh an, phước thọ miên trường, mãi là bậc tòng lâm thạch trụ, bóng cây đại thọ che mát cho hàng Tăng Ni, Phật tử nương tựa tu học và phục vụ Đạo pháp – Dân tộc.

Dịp này, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng ban lời huấn từ, tán thán sự cao đẹp của truyền thống tri ân và báo ân luôn được chư Tôn đức Tăng Ni sinh gìn giữ và lưu truyền. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng rất hoan hỷ trước những thành tựu của Tăng Ni hiện diện đã đạt được, qua đó Hòa thượng mong muốn chư Tăng Ni tiếp tục phát huy truyền thống lục hoà cộng trụ, cũng như nêu lên những mục tiêu hướng dẫn Tăng Ni Phật tử tu học góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển GHPGVN.

Nhân dịp đầu năm mới, Hòa thượng Chủ tịch đã gửi lời chúc xuân đến chư Tôn đức Tăng Ni một năm mới thành tựu nhiều công đức, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, mọi Phật sự đều được thành tựu tốt đẹp.

Sáng cùng ngày, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu – Trụ trì Tu viện Kim Cang cùng Tăng chúng bổn tự đã đến Tổ đường chùa Minh Đạo dâng hương lễ tổ và khánh tuế vấn an sức khỏe chúc tết Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, viện chủ chùa Minh Đạo.

Lâm Huy