PSO – Sáng ngày 15/1/2023, SC. Thích Nữ Trung Hà – UV BTS Phật giáo tỉnh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS huyện Cầu Ngang, trụ trì Quan Âm Tu Viện (xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) đã cùng Phật tử đạo tràng trang nghiêm tổ chức lễ an vị Phật và thiết lễ tưởng niệm lần thứ 10 Cố Ni trưởng Thích Nữ Như Tánh – Viện chủ Quan Âm Tu Viện viên tịch.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thiện Thông – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Viên Minh – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Trí Minh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Pháp – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Tại buổi lễ trong không khí trang nghiêm, trước Đại hùng Bửu điện chư Tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật cầu nguyện trong tiếng chú Đại bi trầm bổng. Sau đó, thực hiện lễ sái tịnh an trí tôn tượng theo nghi thức truyền thống Phật giáo. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quốc thới dân an, đạo tràng Quan Âm Tu Viện thời thời hưng thạnh.

Chư Tôn đức thực hiện nghi thức an vị Phật

Dịp này nhân lễ tưởng niệm lần thứ 10 Cố Ni trưởng Viện chủ Quan Âm Tu Viện, SC. Thích Nữ Trung Hà đã thay mặt môn đồ pháp quyến cung đối trước chư Tôn đức chứng minh, kính dâng lời tác bạch cúng dường, bày tỏ lòng tri ân, sự hoài niệm và nguyện vẫn mãi noi theo tâm hạnh sáng ngời của cố Ni Trưởng.

SC. Thích Nữ Trung Hà tác bạch cúng dường

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Thiện Thông đã tán thán sự hiếu hạnh của môn đồ pháp quyến và Sư cô Trụ trì đã thực hiện được tốt sự tri ân và báo ân đến cố Viện chủ, cũng như các bậc tiền bối hữu công tại ngôi tự viện này. Hòa thượng nhấn mạnh, lễ tưởng niêm không đơn thuần là tưởng niệm, mà còn là dịp để chúng ta, hàng hậu học và những người còn ở lại có được thời khắc thanh tịnh cảm niệm công lao của tiền nhân, mở rộng đuốc huệ soi sáng tìm cách giác ngộ tự thân. Đó chính là cách báo đền thâm ân tốt nhất.

HT. Thích Thiện Thông ban đạo từ

Thanh Minh