BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 27/09/2022

2

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 27/09/2022 (02/09 năm Nhâm Dần)

ĐẮK LẮK: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

TP.HCM: CHÙA CANDARANSI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NGÀY LỄ SENE ĐÔN TA

ĐỒNG THÁP: LỄ NHẬP KIM QUAN THƯỢNG TỌA THÍCH CHƠN TÂM TÂN VIÊN TỊCH

BÌNH THUẬN: KHÁNH THÀNH CHÙA QUẢNG ĐỨC, THỊ XÃ LAGI

TRÀ VINH: BTS PHẬT GIÁO TỈNH TỔ CHỨC KHỞI CÔNG VÀ KHÁNH THÀNH NHIỀU CÂY CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN

BẾN TRE: BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH KHÁNH THÀNH 02 CÂY CẦU NÔNG THÔN TẠI XÃ AN THỚI

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT