[Video] TP.HCM: HT. THÍCH VIÊN GIÁC CHỦ TỊCH HỘI CỰU SINH VIÊN PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN

https://youtu.be/TSJ_omC0wvE