TP.HCM: Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Thông Niệm khai kiến chùa Đa Bảo viên tịch

20

1pCÁO PHÓ
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THÔNG NIỆM
KHAI KIẾN CHÙA ĐA BẢO, Q.11 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Môn phái Tổ đình Phước Sơn-Triều Tôn Phú Yên và môn đồ pháp quyến Chùa Đa Bảo thành kính báo tin:

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH THÔNG NIỆM
Pháp danh: ĐỒNG PHÁT
Pháp hiệu: VIÊN ĐẠT

Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã viên tịch vào lúc 01h16’ ngày 21 tháng 9 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 16/10/2022) tại phương trượng Chùa Đa Bảo, 51/6 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ thế: 87 xuân thu, 56 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cung kính cử hành vào lúc: 17h00 ngày 21/9/Nhâm dần (nhằm ngày 16/10/2022). Kim quan được tôn trí tại Chùa Đa Bảo.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 7h00 ngày 22/9/Nhâm Dần (nhằm ngày 17/10/2022) tại Chùa Đa Bảo.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7h00 và phụng tống kim quan thăng thượng giá đưa về Đài hỏa táng Tháp Long Thọ làm lễ Trà tỳ vào lúc 8h00’ ngày 24/9/Nhâm Dần (19/10/2022).
Kính cáo phó!

BAN TỔ CHỨC VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN

Trưởng lão Hoà thượng Thích Đồng Tiến