[Video] TP.HCM: HT.THÍCH TRÍ QUẢNG BAN ĐẠO TỪ TRONG BUỔI HỌP MẶT HỘI CỰU SINH VIÊN HVPGVN