PSO – Ngày 15/11/2022 (nhằm ngày 22/9 theo lịch Tây Tạng), là dịp các tu viện và người dân Tây Tạng tưởng niệm sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ cung trời Đâu Suất hạ giới sau khi thuyết pháp cho mẹ của Ngài để báo đáp ân đức của thân mẫu.

Nhân sự kiện tốt lành này, tu viện Dzongkar Choede (quận Mysore, miền Nam Ấn Độ) đã thiết lễ cầu nguyện với niềm tin rằng những việc thiện lành thực hiện trong ngày này như phóng sanh, trì tụng thần chú, lễ lạy, cúng dường,… tạo công đức vô lượng và được nhân lên hàng tỷ lần. Đặc biệt, những hạnh nguyện sẽ nhanh chóng thành tựu và hiệu quả gấp bội khi được thực hiện vào ngày này.

Chương trình lễ được tổ chức từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2022 gồm các nội dung sau: Cúng puja YamanTaka, khánh thành bảo tháp, cúng puja cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lành, hạnh phúc và cúng puja hóa giải nghiệp chướng và bệnh tật tiêu trừ.   

Có rất nhiều cách để làm việc thiện. Tuy nhiên, bất kể thiện hạnh nào, chúng ta cần thực hiện bằng tâm thanh tịnh. Phóng sinh, cúng đèn, cúng lễ (Tsok), tụng kinh, lễ lạy, thiền định, giúp đỡ chúng sinh tội nghiệp trong ngày lành này, những tác dụng tích cực sẽ được nhân lên hàng tỷ lần.

Những hành giả, đặc biệt là trong các tu viện ở Tây Tạng, luôn làm việc thiện lành và tránh xa những điều ác vào ngày này.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Thái Hà