Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Thích Chơn Minh

Thích Chơn Minh

157 Bài viết 0 BÌNH LUẬN
sinh ngày 26/04/1951.Truoc 1975 là Luật sư .Tốt nghiếp cử nhân Luật 1972 . Học Cao học 1 Công pháp quốc tế. Sau 1975 Tốt nghiêp Cử nhân Anh Văn Nguyên giảng viên Anh Văn TTĐHSP/CN 10 và 1991 tốt nghiệp YHCT và là LY Trưởng phòng khám Nhân Đạo Chùa Linh Quang 20 năm. Tới năm 60 tuoi về hưu đi tu XGGD tại chùa Hộ Pháp sư phụ là HT Giác Trí UVHD5TS/GHPGVN. Phó BTS GHPGVN BRVT