Cuối năm cũng là thời gian Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu hoàn thành các học phần của học kỳ đầu tiên năm học 2022 – 2023, sáng ngày 11/01/2023 (20/12/Nhâm Dần), Ban Giám hiệu Nhà trường đã tổ chức thi học kỳ I cho 35 Tăng Ni sinh lớp cao đẳng và 51 Tăng Ni sinh lớp trung cấp.

TT. Thích Giác Nghi đến thăm và khuyến khích Tăng Ni sinh

Kỳ thi được chuẩn bị cẩn trọng, từ khâu ra đề, bảo mật đề thi, cử giám thị, giám sát phòng thi, đến đảm bảo các điều kiện cho Tăng Ni sinh yên tâm làm bài.

Chư Tôn đức Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi

Chư Tôn đức Ban Giám hiệu kiểm tra, nhắc nhở Tăng Ni sinh nghiêm túc thực hiện đúng quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra hiệu quả, đánh giá được năng lực thật sự của Tăng Ni sinh, qua đó có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

TT. Thích Phước Chí – Hiệu trưởng chỉ đạo kỳ thi

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 11-14/01/2023 (20-23/12/Nhâm Dần), mỗi lớp sẽ hoàn thành thi 10 học phần. Lớp cao đẳng gồm các môn: Đại cương kinh điển đại thừa, Hán văn, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Tiếng Việt thực hành, Đại cương giới luật Phật giáo, Anh văn, Lịch sử Phật giáo Đông Nam Á, Văn học Việt Nam, Thành thật luận, Phật học khái luận. Các môn thi của lớp trung cấp gồm: Văn Tiếng Việt, Kinh thập thiện, Sử Phật và thánh chúng, Phật học căn bản, Luật tỳ ni, Anh văn, Giáo dục công dân, Kinh bách dụ, Kinh pháp cú, Hán văn.

Quang cảnh ngày thi đầu tiên

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TT-TT PG Bạc Liêu.