Trên tinh thần sách tấn tu học cho các hành giả An cư tại các trường hạ Ni trong cả nước, chiều ngày 10/7/2019 (08/6/Kỷ Hợi), Phân ban Ni giới Trung ương do Ni trưởng Thích Nữ Như Như – Phó Trưởng PBNGTƯ kiêm Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp Trung ương làm Trưởng đoàn và Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ – Phó Trưởng PBNGTƯ kiêm Trưởng Tiểu ban Truyền thông Trung ương làm Phó đoàn, cùng chư Tôn đức Ni Thường trực PBNGTƯ đến thăm và cúng dường hai Trường hạ Ni: chùa Bạch Liên – phường 1, TP. Bạc Liêu và chùa Giác Hoa tọa lạc tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Đón tiếp phái đoàn có sự hiện diện của: Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa – Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Hạ chủ Trường hạ Bạch Liên; SC. Thích Nữ Nghiêm Thành – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Hạ chủ Trường hạ Giác Hoa; cùng quý Ni sư Phân ban Ni giới tỉnh và 208 vị hành giả An cư tại hai hạ trường.

Tại mỗi Trường hạ, quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni trong phái đoàn và toàn thể chư hành giả an cư trang nghiêm dâng hương đảnh lễ Tam bảo và thành kính được lắng nghe Ni trưởng Thích Nữ Như Như tuyên đọc bức “Tâm thư gửi thăm Ni giới trong mùa An cư kiết hạ” của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện – Trưởng PBNGTƯ.

Thể hiện sự quan tâm trên tinh thần đoàn kết lục hòa, quý Ni trưởng PBNGTƯ đã hỏi thăm sức khỏe quý Ni sư cùng Ni chúng hạ trường và có đôi lời sách tấn chư Ni cố gắng tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức; đồng thời, trao tặng tịnh tài, tịnh vật cúng dường Trường hạ trong mùa an cư kiết hạ PL. 2563.

Nhân đây, Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa thông qua báo cáo quá trình sinh hoạt, chương trình tu học của Ni chúng ở hai hạ trường và kính lời tri ân đến quý Ni trưởng, chư Tôn đức Ni Thường trực PBNGTƯ đã về trường hạ tỉnh để khuyến tấn và tạo nhịp cầu kết nối giữa PBNGTƯ và PBNG tỉnh ngày càng cộng hưởng trong công tác Phật sự nhiều hơn.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Phân ban Ni giới Trung ương thăm và cúng dường các trường hạ Ni trong tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.