Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Tổng hợp tin hoạt động Phật sự tỉnh tháng 10 năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.