https://youtu.be/RBtWq3cd1EE

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Tổng hợp tin hoạt động Phật sự tỉnh tháng 7 năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.