Bạc Liêu: Trang nghiêm khóa tu “An lạc hạnh” lần thứ II tại chùa Long Phước

0

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Trang nghiêm khóa tu “An lạc hạnh” lần thứ II tại chùa Long Phước appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.