Tứ tự là tính chất thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn, là sinh lực vận hành để duy trì ngôi nhà Phật pháp. Sau 90 ngày tịnh tu phạm hạnh, thăng hoa con đường tâm linh, mỗi hành giả sẽ được xây dựng trên cơ sở thỉnh nguyện cùng nhau sách tấn để viên thành một tuổi đạo, đánh dấu sự thành tựu trong việc tu tập.

                                                      Lễ Tự tứ tại Trường hạ Chùa Long Phước

Trên tinh thần hòa hợp, chư Tôn đức Tăng tại Trường hạ chùa Long Phước, phường 5, Tp. Bạc Liêu trang nghiêm tác pháp Tự tứ vào sáng ngày 18/8/2021 (nhằm ngày 11/7/Tân Sửu), viên mãn khóa An cư Kiết hạ PL.2565.

Chư Tôn đức thực hiện nghi thức khai Luật tạng và tác pháp Tự tứ trong niềm hoan hỷ, vừa duy trì nghi thức truyền thống, vừa là cách thức tự quán chiếu thân tâm, thấy được lỗi lầm bản thân để điều chỉnh cho đúng với chánh pháp, đồng thời cũng là cách thanh tịnh hóa đoàn thể tăng già.

Theo truyền thống Tự tứ, NS. Thích nữ Diệu Nghĩa đại diện Ni giới, tác pháp cầu Đại Tăng giáo giới, sau đó trở về chùa Bạch Liên, phường 1, Tp. Bạc Liêu và chùa Giác Hoa, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi tác pháp Tự tứ cho chư Ni.

                                             Ni Sư Thích Nữ Diệu Nghĩa đại diện Ni giới, tác pháp Tự tứ

Năm nay, do tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, Lễ Tự tứ được tổ chức nội bộ. Từ năng lực hành trì giới, định, tuệ trong mùa An cư, chư Tôn Đức đồng hiệp tâm trì tụng Kinh Dược Sư, nguyện cầu Đại dịch Covid-19 được đẩy lùi, tất cả chung sức, chung lòng, đóng góp sức mình tạo phước lành, lợi lạc nhân sinh, vượt qua Đại dịch.

Viên mãn ba tháng An cư, chư Tôn đức tăng thêm một tuổi hạ, sự nỗ lực thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới luật của chư hành giả sẽ là nguồn năng lượng an lạc và là thân giáo thiết thực nhất trên bước đường phụng sự nhân sinh và trang nghiêm Giáo hội.

                                                    Chư hành giả Trường hạ Long Phước tác pháp Tự tứ

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

-Trường hạ chùa Long Phước:

-Trường hạ chùa Giác Hoa:

-Hạ trường chùa Bạch Liên:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu.