Truyền thống An cư Kiết hạ hằng năm của Phật giáo mang giá trị cao quý nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học cho Tăng Ni.

Quang cảnh buổi lễ

Sáng ngày 18/5/2022 (18/4/Nhâm Dần), tại Tổ đình Long Phước, phường 5, Tp. Bạc Liêu, TT. Thích Giác Nghi – Trưởng ban BTS Phật giáo tỉnh cùng chư Tôn đức BTS, trang nghiêm tổ chức Lễ Tác pháp An cư Kiết hạ với sự tham dự của đông đảo chư hành giả Tăng Ni trong tỉnh.

Chư hành giả an cư an trú tại 3 điểm Hạ trường: Chùa Long Phước nơi an trú của hành giả Tăng, Trường hạ chùa Giác Hoa và chùa Bạch Liên nơi trú xứ của hành giả Ni.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu