https://www.youtube.com/watch?v=zMJqqOiR09w

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Video tổng hợp tin hoạt động Phật sự tỉnh tháng 01 năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.