Thực hiện: TTTT  PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Video tổng hợp tin hoạt động Phật sự tỉnh tháng 4 năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.