BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 05/03/2022 (03/02 năm Nhâm Dần)

BÌNH DƯƠNG: BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH TRIỂN KHAI PHẬT SỰ ĐẦU NĂM NHÂM DẦN – 2022

ĐỒNG NAI: TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA XI (2022 – 2025)

THÔNG BÁO VỀ HIỆN TƯỢNG GIẢ DANH PHÓNG VIÊN PHẬT SỰ ONLINE

TP. HCM: CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN 52 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

TRÀ VINH: BTS THÀNH PHỐ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2021 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Phật giáo Quốc tế:
TẾT LOSAR – LỄ HỘI ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 2149 THEO TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TÂY TẠNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT