PSO – Tối ngày 15/12/2022, Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có buổi hội nghị trực tuyến mở rộng toàn ban thành viên Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ VIII (2017-2022) để lấy ý kiến cơ cấu nhân sự giới thiệu tham gia khoá IX ban Hoằng pháp Trung ương và tu chỉnh quy chế hoạt động.

Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến

Tham dự họp trực tuyến có: HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Tấn Đạt – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BHP TƯ, HT. Thích Huệ Phước – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BHP TƯ, TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ cùng chư tôn đức Phó ban Ban Hoằng pháp TƯ, chư tôn đức Ủy viên TT Ban Hoằng pháp TƯ; chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN cùng tham dự.

HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Bảo Nghiêm nêu lên nội dung trọng tâm của buổi họp và gợi ý chư Tôn đức thảo luận, đóng góp ý kiến cho từng nội dung về nhân sự và việc tu chỉnh Quy chế hoạt động.

TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ Trình bày nội dung và dự thảo quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ mới.

Thích Minh Nhẫn đã đọc thông tư số 06 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn dự kiến cơ cấu nhân sự và tu chỉnh quy chế hoạt động của các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm Kỳ IX (2022-2027). Trình bày nội dung dự kiến thành lập các phân ban, đọc danh sách dự kiến cung thỉnh chư tôn đức chứng minh BHP, Ủy viên thường trực, các ủy viên và dự thảo quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp nhiệm kỳ mới.

Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp

Sau khi Chư Tôn đức phát biểu thảo luận và các ý kiến, hội nghị đã tập trung được trí tuệ tập thể và nhận được nhiều ý kiến đồng thuận cũng như những đóng góp quý báu từ chư Tôn đức Ban Hoằng pháp.

Phát biểu đúc kết Hội nghị, HT. Thích Bảo Nghiêm đã tóm tắt các nội dung trong quá trình thảo luận và đã biểu quyết thống nhất như sau:

Thông nhất tên gọi của các phân ban của nhiệm kỳ mới có 10 Phân ban và 97 thành viên.

Thống nhất danh sách cung thỉnh 8 vị chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, và chư tôn đức Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Về việc tu chỉnh quy chế hoạt động cơ bản đã thông qua bản dự thảo tu chỉnh và sẽ tiếp tục nghiên cứu đến ngày 18 tháng 12 tiếp tục tổ chức buổi họp trực tuyến gồm chư Tôn đức phó ban Hoằng pháp TƯ để lấy ý kiến lần cuối trước khi trình chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hội nghị đã thành công viên mãn trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và nhất trí cao.

Những hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị trực tuyến:

Phân ban Thông tin Truyền thông BHP TƯ