PSO – Tối ngày 18/12/2022, Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có buổi hội nghị trực tuyến chư Tôn đức Phó ban, Thư ký và Văn phòng Ban Hoằng pháp để lấy ý kiến lần cuối và thông qua toàn văn tu chỉnh quy chế hoạt động.

Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến

Tham dự họp trực tuyến có: HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Bửu Chánh – Ủy viên thư ký HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ cùng chư Tôn đức Phó ban Ban Hoằng pháp TƯ, chư Tôn đức Thư ký, Văn phòng Ban Hoằng pháp TƯ cùng tham dự.

HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Bảo Nghiêm nêu lên ý nghĩa của buổi họp hôm nay để trao đổi lấy ý kiến lần cuối về việc tu chỉnh quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp TƯ nói lên được tinh thần làm việc bình đẳng, dân chủ và phát huy trí tuệ tập thể.

TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ

Tiếp theo TT. Thích Minh Nhẫn đã đọc lại dự thảo quy chế hoạt động và xin ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức lãnh đạo trong Ban Hoằng pháp để hoàn thiện các nội dung một cách được đầy đủ, rõ ràng, chính xác nhất.

HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ

Sau khi chư Tôn đức phát biểu thảo luận và nêu lên các ý kiến đóng góp, hội nghị đã lần lượt thông qua các điều khoản của quy chế hoạt động và lần tu chỉnh quy chế này chư Tôn đức đã tập trung thảo luận về các nguyên tắc thuyết giảng của 01 giảng sư và các biện pháp chế tài đối với việc vi phạm nguyên tắc thuyết giảng và quy chế hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương. Bản dự thảo quy chế hoạt động sau 3 tiếp nhận các ý kiến đóng của tất cả các thành viên đã nhận nhận được sự đồng thuận của chư Tôn đức Phó ban, Ban Hoằng pháp Trung ương.

Tôn đức phát biểu thảo luận và nêu lên các ý kiến đóng góp

Sau cùng đúc kết Hội nghị, HT. Thích Bảo Nghiêm phát biểu: hội nghị trực tuyến hôm nay đã thông qua toàn văn của quy chế hoạt động một cách tốt đẹp dân chủ, phát huy được sức mạnh và trí tuệ tập thể và nhận được sự hoan hỷ và nhất trí của toàn ban, giao bộ phận Thư ký hoàn thiện lại văn bản quy chế hoạt động và trình chư Tôn đức lãnh đạo thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hội nghị đã thành công viên mãn trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ và nhất trí cao.

Những hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghị trực tuyến:

Phân ban Thông tin Truyền thông BHP TƯ