Ban lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
___________________

BAN LỄ TANG
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH ĐÀM

– Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình;
– Nguyên Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình;
– Chứng minh Tổ đình Kim Liên; Tổ đình Hàm Ân; Tổ đình Yên Định
– Viện chủ chùa Hoà Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 1. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ – Chủ tịch Hội đồng Giám luật, Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 2. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 3. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường – Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 4. Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 5. Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 6. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ – Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 7. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 8. Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
 9. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 10. Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 11. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.
 12. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội.
 13. Hoà thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
 14. Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.
 15. Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN.
 16. Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 17. Hòa thượng Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 18. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN.
 19. Hòa thượng Thích Khế Chơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 20. Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 21. Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 22. Hoà thượng Thích Quảng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 23. Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương GHPGVN.
 24. Hoà thượng Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
 25. Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN.
 26. Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.