Sáng ngày 18-3, tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP.HCM), Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).