BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 02)
Chủ Nhật, ngày 15/01/2023 (24/12 năm Nhâm Dần)

CÔNG VĂN TỔ CHỨC NGHI LỄ NGUYỆN CẦU BÌNH AN TRONG DỊP TẾT CỔ TRUYỀN XUÂN QUÝ MÃO – 2023

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TP.HCM: BÍ THƯ THÀNH ỦY NGUYỄN VĂN NÊN CHÚC TẾT CHƯ TÔN ĐỨC LÃNH ĐẠO GIÁO HỘI

HÀ NỘI: HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN THĂM, CHÚC TẾT BỘ CÔNG AN

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI CHÚC TẾT QUÝ MÃO LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH VÀ CÁC BAN NGÀNH TƯGH KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TP.HCM: BTS PHẬT GIÁO CÁC TỈNH, THÀNH VÀ PHÂN BAN NI GIỚI TƯ CHÚC TẾT BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS VÀ VĂN PHÒNG 2 TƯGH

NINH BÌNH: TRANG NGHIÊM TƯỞNG NIỆM TUẦN LÂM TIỂU TƯỜNG TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH ĐÀM

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT NHIỆM KỲ VIII VÀ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO TỔ CHỨC “PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG – ẤM LÒNG NGÀY TẾT”

TP. HCM: TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM TRAO 350 PHẦN QUÀ TẾT CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO

ĐÊM NHẠC “XUÂN YÊU THƯƠNG” VẬN ĐỘNG KINH PHÍ GIÚP NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN VỀ QUÊ ĐÓN TẾT

TP. HCM: CHÙA NAM THIÊN NHẤT TRỤ (TP.THỦ ĐỨC) PHÁT 2000 PHẦN QUÀ TẾT CHO BÀ CON KHUYẾT TẬT

KIÊN GIANG: “QUỸ PHẬT GIÁO VỚI CUỘC SỐNG” TẶNG QUÀ TẾT CHO BÀ CON

KON TUM: CHÙA HUỆ HƯƠNG TRAO QUÀ TỪ THIỆN VỚI CHỦ ĐỀ “TẾT AN VUI”

QUẢNG NAM: CHÙA HÒA HƯNG TẶNG QUÀ TẾT CHO NGƯỜI DÂN