BẢN TIN PHẬT SỰ 20h CUỐI TUẦN 2
Ngày 16/01/2022 (14/12 Tân Sửu)

TP HCM: TRƯỞNG PHÒNG AN NINH ĐỐI NỘI CỤC A02 BỘ CÔNG AN CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP TẠI TỈNH HÀ NAM VÀ NAM ĐỊNH

HÀ NỘI: HỌC VIỆN PGVN TẠI HÀ NỘI KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN DIỄN RA TẠI NHIỀU NƠI

Phật giáo Quốc tế:
MYANMAR: CHÙA KUTHODAW- NƠI LƯU GIỮ BẢN ĐẠI TẠNG KINH KHẮC TRÊN ĐÁ LỚN NHẤT THẾ GIỚI

CHÙA TÂY LAI: TRUNG TÂM VĂN HÓA, GIÁO DỤC LỚN CỦA PHẬT GIÁO TẠI HÒA KỲ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT