BẢN TIN PHẬT SỰ 20h CUỐI TUẦN 21
Ngày 29/05/2022 (29/04 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH THĂM HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM

KIÊN GIANG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

HẢI DƯƠNG: THƯỢNG TỌA THÍCH THANH VÂN TÁI ĐẮC CỬ TRƯỞNG BTS PGVN TỈNH, NHIỆM KỲ 2022- 2027

TUYÊN QUANG: TRỌNG THỂ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ III

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG VÀ LIÊN ĐOÀN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ (IBC) THĂM HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CHUYẾN VIẾNG THĂM VÀ TRAO ĐỔI HỢP TÁC CỦA PHÁI ĐOÀN VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG TẠI HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

BR-VT: LIÊN ĐOÀN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ (IBC) THẢO LUẬN CÙNG TĂNG NI VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Phật giáo Quốc tế:
KHAI QUẬT BẢO THÁP PHẬT GIÁO THỜI VƯƠNG TRIỀU MUGHAL TẠI BAN FAQIRAN

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT