BẢN TIN PHẬT SỰ 20h (CUỐI TUẦN 27)
Ngày 10/07/2022 (12/06 năm Nhâm Dần)

ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GHPGVN QUANG LÂM CHỨNG MINH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HÀ NỘI LẦN THỨ IX

HÀ NỘI: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ (2022-2027)

BÌNH ĐỊNH: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

ĐÀ NẴNG: HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TOÀN ĐƯỢC SUY CỬ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2022-2027

CAO BẰNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TỈNH LẦN IV, NHIỆM KỲ 2022-2027

TP.HCM: LỄ HUÝ KỴ LẦN THỨ 41 CỐ HT. THÍCH BỬU CHÁNH

KIÊN GIANG: BẾ GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ VÀ TẬP HUẤN HOẰNG PHÁP VIÊN

ĐỒNG THÁP: BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI HUYỆN LẤP VÒ

SÓC TRĂNG: CHÙA BỬU LINH TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH CẦU, ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ DÂNG CÚNG PHÁP Y

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT