BẢN TIN PHẬT SỰ 20h CUỐI TUẦN 45
Ngày 14/11/2021 (10/10 Tân Sửu)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO CẤP HUYỆN, THỊ THÀNH TIẾP TỤC DIỄN RA KHẮP BA MIỀN

TP. HCM: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ TRI ÂN CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN XUẤT SẮC

TP. HCM: UBND TPHCM SẼ TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỒNG BÀO TỬ VONG, CÁN BỘ CHIẾN SĨ HY SINH TRONG ĐẠI DỊCH

NHIỀU CHÙA TỔ CHỨC CẦU SIÊU CHO NẠN NHÂN TỬ VONG VÌ DỊCH BỆNH COVID – 19

Phật giáo Quốc Tế:

TÂY BAN NHA: KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM TU HỌC ARYA TARA

HÀN QUỐC: TÔNG PHÁI TÀO KHÊ TỔ CHỨC TUẦN LỄ VĂN HÓA PHẬT GIÁO QUỐC TẾ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT