BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 01/12/2021 (27/10 Tân Sửu)

TP. HCM: TƯỞNG NIỆM TUẦN LÂM ĐỆ LỤC CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP CHỦ THÍCH PHỔ TUỆ

TRUNG ƯƠNG GHPGVN CÁO PHÓ, HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC HÀ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH VIÊN TỊCH

HẢI PHÒNG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO QUẬN HẢI AN NHIỆM KỲ 2021 -2016

SÓC TRĂNG: TT. LÝ HẢI TIẾP TỤC ĐƯỢC SUY CỬ ĐẢM NHIỆM TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN THẠNH TRỊ

QUẢNG NAM: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ RA MẮT NHÂN SỰ BTS PHẬT GIÁO HUYỆN TIÊN PHƯỚC NHIỆM KỲ 2021-2026

TIỀN GIANG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TP.MỸ THO LẦN THỨ X, TT.THÍCH QUẢNG LỘC TIẾP TỤC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BTS

Phật giáo Quốc tế
THÁI LAN: CHÙA MAHATHAT NGÔI CHÙA CỔ KÍNH BẬC NHẤT Ở AYUTTHAYA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT