BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 02/03/2022 (30/tháng Giêng năm Nhâm Dần)

TP.HCM: TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TƯỞNG NIỆM 61 NĂM TỔ KHÁNH ANH VIÊN TỊCH

TP.HCM: PHIÊN HỌP ĐỊNH KỲ QUÝ I NĂM 2022 CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN QUẬN 3

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO HOÀN ĐÀN DƯỢC SƯ VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

TP. HCM: TỔ ĐÌNH PHỔ QUANG KHAI GIẢNG KHÓA TU BÁT QUAN TRAI ĐẦU NĂM NHÂM DẦN

BÌNH THUẬN: LỄ ĐẠI TƯỜNG CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH NGUYÊN LỘC

TRÀ VINH: CHÙA LÂM PHƯỚC TỔ CHỨC PHÓNG SANH VÀ PHÁT QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Phật giáo Quốc tế:
CHÙA ĐẠI BI, NGÔI CHÙA VIỆT ĐẦU TIÊN TẠI ĐẤT NƯỚC HUNGARY

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT