BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 02/04/2022 (02/03 năm Nhâm Dần)

CÔNG VĂN: VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁO CHỈ HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

HẢI PHÒNG: ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG TẠI VÙNG CAO BIÊN GIỚI TỈNH HÀ GIANG

TRÀ VINH: NHÓM “TỪ BI GIÁC NGỘ” VÀ NHÓM THIỆN NGUYỆN CÀNG LONG HỖ GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN CẦU KÈ

Phật giáo Quốc tế:
SHEDRUB LING LÀ TU VIỆN PHẬT GIÁO DUY NHẤT Ở QUẬN LIÊN BANG URAL CỦA NGA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h

Ngày 02/04/2022