BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 03/08/2022 (06/07 năm Nhâm Dần)

HÀ NỘI: TỔNG KẾT ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO THỦ ĐÔ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y NHÂN SỰ TẠI CHÙA MỖ LAO

TP.HCM: TƯỞNG NIỆM LỄ HÚY KỴ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HÒA

TP.HCM: CUNG THỈNH NHỤC THÂN NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ GIÁC NHẬP KIM QUAN

ĐỒNG THÁP: NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ DUNG, TRỤ TRÌ CHÙA THANH HOA VIÊN TỊCH

TP.HCM: BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG HỌP TRIỂN KHAI PHẬT SỰ TẠI TU VIỆN KHÁNH AN

HÀ NỘI: LỄ TẠ PHÁP VÀ TRAO THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA TẠI TỔ ĐÌNH TRUNG HẬU

KIÊN GIANG: TỊNH XÁ NGỌC SƠN TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN – DÂNG Y CA SA PL.2566

TP. HCM: CHÙA HƯNG PHƯỚC (QUẬN 3) TRAO HỌC BỔNG TẶNG QUÀ CHO CÁC EM MỒ CÔI CHA MẸ VÌ COVID-19

ĐỒNG THÁP: PHẬT GIÁO HUYỆN CHÂU THÀNH BÀN GIAO NHÀ NHÂN ÁI

GIA LAI: ĐOÀN THIỆN NGUYỆN TRAO QUÀ TỪ THIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PRÔNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT