BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 03/09/2022

0

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 03/09/2022 (08/08 năm Nhâm Dần)

GIA LAI: KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ GIÁC ĐẠO

TP. HCM: LỄ RA MẮT BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ X (2022 – 2027)

QUẢNG NGÃI: CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA AN SƠN

BÌNH THUẬN: LỄ NHẬP KIM QUAN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH THIỆT

VĨNH LONG: BTS PHẬT GIÁO TỈNH TRÀ VINH BÀN GIAO ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM

TRÀ VINH: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN CÀNG LONG KHÁNH THÀNH CẦU AN THẠNH

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT