BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 04/06/2022 (06/05 năm Nhâm Dần)

HÀ NỘI: SÂU LẮNG KHÓA TU THIỀN HIỂU VÀ THƯƠNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022 TẠI CHÙA ĐÌNH QUÁN

TP.HCM: HƠN 600 NGƯỜI THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LẦN THỨ 55 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

HẬU GIANG: PHẬT GIÁO TỈNH KHÁNH THÀNH CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH

VĨNH LONG: CHÙA PHỔ PHÁP KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT