BẢN TIN PHẬT SỰ 20h Ngày 04/11/2022

1

BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 04/11/2022 (11/10 năm Nhâm Dần)

BÌNH DƯƠNG: HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN AN

KON TUM: LỄ HÚY NHẬT HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC MINH TẠI CHÙA TRUNG KHÁNH

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ TIẾP PHÁI ĐOÀN VIỆN TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG, HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

ĐỒNG NAI: TÂN BAN TRỊ SỰ THĂM LÃNH ĐẠO TỈNH SAU ĐẠI HỘI

QUẢNG BÌNH: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH LẬP BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN MINH HÓA, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

ĐÀ NẴNG: BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ VÀ BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ TỪ THIỆN TẠI HUYỆN HÒA VANG

QUẢNG NAM: PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TẶNG QUÀ CHO BÀ CON VÀ PHẬT TỬ CHÙA LONG HOA

ĐỒNG THÁP: KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU CHÙA PHƯỚC DINH

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT