BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 05/01/2023 (15/12 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ THĂM, CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TP.HCM: PHẬT GIÁO TỈNH HẬU GIANG, TRÀ VINH CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS

HẬU GIANG: THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ CHÚC TẾT LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH

TP.HCM: TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 50 CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HOA

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022 BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM

LAI CHÂU: TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2022

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TP. HCM TRAO 1000 PHẦN QUÀ “XUÂN YÊU THƯƠNG” TẠI LÀO CAI VÀ LAI CHÂU

KIÊN GIANG: BAN TTXH GHPGVN TỈNH TRAO QUÀ CHO BÀ CON KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN GÒ QUAO

TRÀ VINH: CÁC CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN Ý NGHĨA TRƯỚC THỀM XUÂN QUÝ MÃO

AN GIANG: BAN TTXH PHẬT GIÁO HUYỆN BÌNH CHÁNH TẶNG 1.000 PHẦN QUÀ TẾT KHU VỰC BIÊN GIỚI HUYỆN AN PHÚ

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT