BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 05/08/2022 (08/07 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: CỰU THỦ TƯỚNG ISRAEL VẤN AN TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NGHIỆP

HÀ NỘI: TRANG NGHIÊM LỄ TẠ PHÁP TẠI HẠ TRƯỜNG THIÊN TRÚC – CHÙA MỄ TRÌ THƯỢNG

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ VÀ BTS TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU THỐNG NHẤT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TỈNH NHIỆM KỲ VII (2022-2027)

TP. HCM: PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG VÀ NI GIỚI TP. HCM VIẾNG TANG CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ GIÁC – VIỆN CHỦ QUAN ÂM TU VIỆN

ĐỒNG THÁP: LỄ TRUY NIỆM VÀ PHỤNG TỐNG KIM QUAN CỐ NT THÍCH NỮ NHƯ DUNG NHẬP BẢO THÁP

QUẢNG NAM: MÙA VU LAN, CHÙA PHÚC XUYÊN THIẾT ĐẠI TRAI ĐÀN CẦU SIÊU

KIÊN GIANG: TRAO QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI XÃ PHI THÔNG

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT