BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 05/12/2022 (12/11 năm Nhâm Dần)

TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI TRANG NGHIÊM TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 29 NGÀY VIÊN TỊCH CỦA ĐỨC ĐỆ NHẤT PHÁP CHỦ

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TP.HCM THĂM HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS

KON TUM: ĐOÀN LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ CÙNG BAN TÔN GIÁO ĐẾN THĂM, CHÚC MỪNG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG XẢ SAU THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI

KIÊN GIANG: BAN TRỊ SỰ THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, HUYỆN GÒ QUAO VÀ HÒN ĐẤT CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN IX VÀ TT. THÍCH MINH NHẪN ĐẢM NHIỆM CƯƠNG VỊ MỚI

ĐỒNG THÁP: LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA AN LONG

THÁI NGUYÊN: LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ VÀ ĐÚC CHUÔNG CHÙA LUÔNG (AN KHANG TỰ)

BÌNH PHƯỚC: CHÙA PHÚC HẬU TRANG NGHIÊM LỄ AN VỊ PHẬT VÀ LỄ LẠC THÀNH NGÔI ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN

TRÀ VINH: LỄ KHÁNH THÀNH CẦU DIỆU PHÁP BÌNH AN 6

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT