BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 06/01/2023 (15/12 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: TƯỞNG NIỆM LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 17 TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TỪ

TRÀ VINH: TRANG NGHIÊM LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 17 CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TỪ

CHƯ TÔN ĐỨC CÁC BAN, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ BAN TRỊ SỰ CÁC TỈNH CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH

TP.HCM: BAN TRỊ SỰ PG TỈNH KIÊN GIANG VÀ VĨNH LONG CHÚC TẾT BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS VÀ VĂN PHÒNG 2 TƯ GHPGVN

KONTUM: BAN TÔN GIÁO TỈNH GIA LAI THĂM VÀ CHÚC XUÂN BTS GHPGVN TỈNH

DAK LAK: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

QUẢNG NAM : ĐÓN NHẬN GIÁO CHỈ TẤN PHONG GIÁO PHẨM VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2022 CỦA BTS PHẬT GIÁO TỈNH

TP.HCM: CHÙA MINH ĐẠO THẮP NẾN TRI ÂN VÀ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CỰU HỌC TĂNG

BAN TTXH PHẬT GIÁO TP.HCM TIẾP TỤC TRAO 800 PHẦN QUÀ “XUÂN YÊU THƯƠNG 2023” TẠI 2 TỈNH ĐIỆN BIÊN, SƠN LA

BÌNH THUẬN: BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TỈNH MỞ PHIÊN CHỢ 0 ĐỒNG- XUÂN TỪ BI CHO NGƯỜI DÂN HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

KIÊN GIANG: CHÙA PHƯỚC HƯNG TỔ CHỨC LỄ KHÁNH THÀNH CẦU CHÙA PHẬT VÀ PHÁT QUÀ TỪ THIỆN NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO 2023

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT