BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 06/02/2023 (16/01 năm Quý Mão)

TP.HCM: LỄ QUY Y TAM BẢO NGÀY RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA MINH ĐẠO

CẦN THƠ: CHÙA POTHISOMRON KHÁNH THÀNH NGÔI SA-LA VÀ AN VỊ PHẬT

TP.HCM: LỄ KHÁNH TUẾ (MỪNG THỌ) HÒA THƯỢNG DANH LUNG VÀ ĐẶT BÁT CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG

TP.HCM: LỄ RẰM THÁNG GIÊNG MĀGHAPŪJĀ TẠI CHÙA CANDARANSI

HẬU GIANG: ĐẠO TRÀNG DƯỢC SƯ TỔ CHỨC CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG VÀ QUY Y TAM BẢO CHO PHẬT TỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

TP.HCM: HƠN 600 QUÝ THIỆN NAM, TÍN NỮ QUY Y TAM BẢO TẠI CHÙA GIÁC NGỘ

TP.HCM: TỔ ĐÌNH PHỔ QUANG KHAI ĐÀN PHÁP HỘI DƯỢC SƯ ĐẦU NĂM QUÝ MÃO

QUẢNG NAM: CHÙA PHỔ ĐỨC TẠ ĐÀN DƯỢC SƯ, THUYẾT GIẢNG, VĂN NGHỆ ĐẦU XUÂN

TP.HCM: PHÁP THOẠI ĐẦU NĂM TẠI TU VIỆN KHÁNH AN

KIÊN GIANG: ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG MINH QUANG TRAO 50 PHẦN QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN U MINH THƯỢNG

BA LAN: ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN TẠI CHÙA NHÂN HÒA PL.2567 – DL.2023

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT