BẢN TIN PHẬT SỰ 20h
Ngày 06/04/2022 (06/03 năm Nhâm Dần)

TP.HCM: BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG VẤN AN HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NHƠN

TP.HCM: TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG CHÚC TẾT CHÔL CHNĂM THMÂY CHƯ TĂNG, ĐỒNG BÀO KHMER

BẾN TRE: 502 GIỚI TỬ TRỞ VỀ ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM NGHĨA SẴN SÀNG THỌ GIỚI -CẦU GIỚI PHÁP

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH TIỀN GIANG VÀ BÀ RỊA VŨNG TÀU HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ PL.2566 – DL.2022

QUẢNG NAM: BỔ NHIỆM ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN TỊNH LÀM TRỤ TRÌ CHÙA PHƯỚC ĐỊNH

SÓC TRĂNG: HT.THÍCH MINH HẠNH TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH CẦU, LỘ NÔNG THÔN VÀ TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO

Phật giáo Quốc tế:
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT GIÁO ĐẦU TIÊN Ở UGANDA

ĐIỂM TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT