BẢN TIN PHẬT SỰ 20H NGÀY 06/8/2021

– LONG AN: CHƯ TĂNG CHÙA THIÊN CHÂU TRÌ TỤNG KINH DƯỢC SƯ HÀNG NGÀY CẦU NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ
– ĐẮK LẮK: PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT THĂM CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH
– TP.HCM: QUAN ÂM TU VIỆN TẶNG HƠN 2500 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
– TRÀ VINH: CHÙA LONG BỬU KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “GIỌT SỮA TỪ BI” HỖ TRỢ TRẺ EM TRONG KHU PHONG TỎA, CÁCH LY HUYỆN TRÀ CÚ
– HÀ NỘI: QUỸ THIỆN NGUYỆN AVIFOUNDATION TRAO QUÀ CHO NGƯỜI DÂN KHU CÁCH LY
– BÌNH PHƯỚC: HUYỆN ĐỒNG PHÚ TIẾP NHẬN KINH PHÍ TRANG BỊ VÀ HÀNG HÓA HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TP.HCM: CHÙA BẢO LÂM TRAO TẶNG 1.400 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON KHÓ KHĂN
– 50.000 LỌ THUỐC REMDESIVIR TRỊ COVID-19 VỀ VIỆT NAM
– CÁC NI VIỆN PHẬT GIÁO TẠI DHARAMSALA BỊ THIỆT HẠI NẶNG NỀ BỞI TRẬN LŨ QUÉT